Šance pro nadějné sportovce a jejich budoucnost

Vaše dítě se rozhodlo věnovat sportu a Vy vidíte, že nepatří k jednomu z mnoha pouze sportujících.

Po malých krůčcích začínají být vidět rozdíly ve výkonu oproti vrstevníkům.

To, co je hlavní, baví ho to a má ještě dostatečné rezervy.

Nyní je to konkrétně na Vás! Zajistěte dítěti pevnou motivaci, a hlavně pro sebe příjem jež pokryje veškeré náklady.

boty u čínek

Než z něj bude sportovec, jehož zajistí sponzoring a popřípadě klub či oddíl, jste jediná možnost

mu zajistit kvalitní vybavení. Vhodná obuv, oblečení či pomůcky mají účelně splňovat podmínky

jak pro růst, tak i pro neomezený prostor při překonávání překážek a úskalí sportu.
prudký svah

Dostatečná výbava, cestovní náklady, strava a pojištění něco stojí. Příkladem základní vybavení malého hokejisty či gymnastky cena od deseti tisíc ročně navíc do rodinného rozpočtu.

Nestačíte pokrývat základní potřeby doma, ale nechcete syna/dceru ochudit o možnost proniknout

mezi špičku našich vynikajících sportovců. Nemůžete strávit celé dny po náročných zaměstnání

a vedlejších úvazcích.

 

Zkuste se informovat o možnosti příspěvku od krajského zastupitelství. Dříve finanční podpora šla

do školních zařízení, která pak rozhodovala o přerozdělení. Dnes již tomu tak není. Tyto krajské dotace mohou pomoci plně vybavit malé naděje.

Krajská zastupitelství rozdělují ročně několika milionové podpory konečným spotřebitelům.

V klubu, oddílu či svazu si zjistíte, jak na tom konkrétně jsou, zda měli finanční příspěvek. Podejte prostřednictvím nich žádost o plnění stran kraje.

 

Příspěvek je cílený tudíž musí být konkretizován ohledně účelu k němuž bude použit.

Má to ale svá pro i proti, ostatně jako každá žádost. Vaše sportovní zařízení musí splňovat podmínky jako bezdlužnost, kompetenci a akreditaci trenérů. Dále se nemůže jednat o spolek

na úrovni začátečníků a konkurence schopný.

Jeho výsledky jsou i šancí pro Vaše dítě. V případě, že nesplňuje zvažte přeřazení pod jinou tělovýchovnou instituci.