Vraťme se v čase do starověkého Řecka

Nejvíce známý monument v troskách Efezu, průčelí Celsovy knihovny patří ji k symbolům těchto starobylých vykopávek. Efes je dnes považován za největší zachovalé antické město na světě. Zde se také nacházel Artemidin chrám, který patřil ve své době k sedmi divům světa.
starobylé město efezu
Dnes zbyl z tohoto stavebního skvostu pouze jeden sloup. Přesto jsou trosky Artemidina chrámu hlavní turistickou atrakcí Efesu. Antické město se rozkládalo na svahu. Východ v horní části města ústí přímo cestu, která stoupá ke kapli Panny Marie.

Trocha historie

Podle chetitských textů, které se dochovaly, byl Efes známý již ve 2. tisíciletí př. n. l. Než dobyl toto město lydský král Kroisus roku 560 př. n. l., ležel Efesos na sever od pozdější metropole.

K městu patřil chrámový komplex Artemidina chrámu, jenž byl ve své době největším chrámem na světě. Později se stává Efesos jedním z nejdůležitějších měst starověkého Řecka. Efesos se stal sídlem prokonzula a provincie Asie. Efesos byl podstatně významný také tím, že zde sídlila též knihovna a divadlo, které bylo tehdy největší na světě.

Dokázalo pojmout až 24 tisíc diváků. Ve městě byly zřízeny nepostradatelné lázně, v nichž, a to je důležité, byly nainstalovány snad první kryté toalety i s kanalizačním odpadem. Město je zmiňováno také v Bibli a hostilo za své existence mnoho významných osobností:
· V Efesu pobýval během své cesty do exilu kartaginský vojevůdce Hannibal.
· Apoštol Pavel zde zakládá církev.
· Sv. Jan Evangelista v Efezu píše evangelium.
· Panna Marie se sem měla, přestěhovala společně s Janem z Jeruzaléma a zde nedaleko také dožívá.
· Přichází sem také Máří Magdaléna, a zde také umírá.
zřícenina Efesu
Efez stále není úplně archeologicky prozkoumán, avšak nalezené budovy a další fragmenty tohoto starověkého města dávají tušit, jakou slávou a mocí město disponovalo.