Sedací vak napomáhá k pocitu klidu.

Víme, že porucha na spektru postihuje častěji chlapce než slečny. Víme, že k autismu je často přidružena další porucha. Může (a nemusí) jí být mentální retardace, ADHD, epilepsie, formy dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další. Víme, že prakticky neexistují dva jedinci se stejnými projevy poruchy autistického spektra. Proč by také měli, když ani lidé bez poruchy autistického spektra k sobě nemají naprosto stejný protějšek?

autism-2377410_960_720

Nevíme, kde se porucha bere (i přes různé konspirační teorie) a nevíme, zda někdy může být úplně odstraněna. Víme však, že schopnosti a dovednosti u jedinců především vysokofunkčních se dají zlepšovat. Chce to hodně píle a trpělivosti, ale je to možné.

Víme, že se porucha projevuje v komunikaci, socializaci, emoční inteligenci, návycích a nácvicích běžného chování (nakupování, návštěvy u lékaře, návštěvy přátel a známých, rodiny a tak dále). Velmi typické jsou naopak vzorce chování jako obsedantní chování, opakující se vzorce chování, vynucený řád a pravidelnost. Víme, že lidé s PAS mají často zvýšenou, ale i sníženou citlivost na podněty zvukové, obrazové, čichové, chuťové, a taktilní.

Víme také, že porucha komunikace, která je u lidí s PAS velmi častou záležitostí, může vyústit v agresivní nebo nežádoucí chování, kterým lidé s PAS projevují svůj nesouhlas, zbavují se napětí a stresu, a snaží se o distrakci, která jim pomůže docílit vnitřního klidu.

bean-bag-576176_960_720

V takových situacích je vhodné, abychom se snažili chování porozumět. Abychom svým stresem a svým napětím nepřispívali k situaci a nezvyšovali již tak vysoké napětí. Víme také, že existují určité podněty, které napomáhají ke zklidnění situace. Na příklad Tac-Pac cvičení, změna okolí, změna lidí, vyvedení z napjaté situace a další. Velký ohlas však mají takzvané sensorické podněty. Pro někoho to může být bublinková folie, pro někoho plyš, pro jiné na příklad takzvané bean bags, nebo-li sedací vaky. Sedací vak hruška krásně zkopíruje naši páteř a přispívá nejen k vnějšímu, ale také vnitřnímu pohodlí nás všech. Sedací vak je mezi lidmi s poruchou spektra velmi oblíbený. Ze zkušenosti víme, že se v nich cítí mnohem lépe než na obyčejném křesle. Jeho koupí rozhodně nešlápnete vedle.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup