Pravidelný servis vířivek patří k jejich běžné údržbě

Obliba vířivých van vzrostla za posledních deset let do nebývalých rozměrů. Mnozí lidé jim dávají přednost i před zahradním bazénem. Mít doma wellness proceduru má něco do sebe, ovšem o vířivky se také musíte starat, např. pravidelnými servisními prohlídkami.

Co obnáší servisní prohlídka vířivé vany

Servisní prohlídky by měly být prováděny v pravidelných intervalech, neboť jde o zařízení, kde vstupuje do hry elektrický proud a voda, tedy dva navzájem neslučitelné živly. Kdyby šlo o pouhou nádrž s vodou, jako je koupelnová vana, nebylo by nic takového nutné. Co vše se kontroluje a případně opravuje?

dívka ve vířivce

Začíná se vždy vyčištěním nádrže od mastnoty, vápenitých usazenin a dalších nečistot a zběžnou prohlídkou skeletu vířivky, zda není mechanicky poškozený.

Následuje elektrické zařízení, tedy veškeré kabely včetně uzemnění, přípojné konektory, elektromotory a čerpadla po stránce zapojení do veřejné sítě.

Dále se kontrolují ventily, které vytváří vodní proud, zda dostatečně těsní a zároveň zda jsou průchodné. Těsnost je třeba prověřit i u všech trysek vzduchovače a přívodních hadic, prověřují se jejich instalační spojovací díly (spony). Součástí prohlídky je i prověření funkce ozonové desinfekce vody, pokud ji používáte.

vířivka na jachtě

Práce technika se v průběhu servisu vířivek dále zaměřuje na ohřev vody, zda je dle indikátoru dodržena správná teplota, kontroluje se funkčnost ovládacího panelu a také doplňkových svítidel a další osvětlovací techniky. Na závěr se prověřuje vířivka v simulaci ostrého provozu, kdy se zkouší jednotlivé programy, zda probíhají správně a bez poruch.

Kolik času to zabere

Komplexní servisní preventivní zásah, který si může vyžádat na místě i některé drobné opravy, zabere obvykle čtyři až pět hodin času. Počítejte s tím, abyste měli volno nebo případně pověřili blízkým dohledem své blízké. Servisní technik nebude vyžadovat vaši přímou součinnost, ale vaše přítomnost je vhodná, abyste byli v obraze a měli jasnou představu, co vše a jak se prověřuje.