Pasametry jsou velmi přesná měřidla

Strojírenství je obor velmi rozsáhlý a náročný na pochopení, zvládnutí teorie i praktické dovednosti. Větší část tohoto oboru se opírá o stroje a zařízení, nástroje a výrobní pomůcky a také o technologii výroby a strojírenskou konstrukci. Patří sem ovšem i kontrolní činnost, která zajišťuje přesnost výroby, funkčnost a spolehlivost každé vyrobené součástky. Máme tím na mysli kontrolní a měřicí činnosti.

kuličkové ložisko

Kontrola a měření strojírenských výrobků představuje samostatnou kapitolu a dokonce i výukové lekce na středních školách a odborných učilištích. Strojírenských měřidel existuje celá řada a každý strojař, ale i údržbář nebo kutil by měl znát alespoň ty základní.

Patří sem např. posuvné měřítko (šupléra), mikrometr a parametr. Zatímco posuvná měřítka a mikrometry slouží k měření přesné hodnoty obrobku nebo výrobního polotovaru, parametr má na starosti jinou funkci – měří se s ním pouze tzv. komparací, tedy porovnáváním obrobků vůči nastavenému přesnému vzorku (etalonu).

Tímto způsobem zjišťujeme, zda jsou obrobky zhotovené v toleranci, anebo ne. Pro příklad můžeme uvést klikovou hřídel, kde se měří průměry jejích jednotlivých částí, a kde je tolerance naměřeného výsledku vůči normě velmi omezená.

posuvné měřítko

Pasametr se nejprve nastaví na požadovaný rozměr, tzv. kalibruje, a pak se začínají měřit jednotlivé odchylky.

Pasametry se vyrábí buď analogové (mechanické), anebo digitální a jedná se o velmi přesná měřidla s jednotlivými dílky stupnice po tisícině milimetru. Měření obrobků je přesné i díky velmi přesné a tvrdé měřicí ploše, která je zhotovena ze slinutých karbidů, s lapovaným povrchem.

Pasametry jsou měřidla velmi přesná, spolehlivá a s dlouhou životností, a to se odráží i na jejich pořizovací ceně. Nemělo by vás překvapit, že jde o částky zhruba v rozmezí od osmi do dvaceti tisíc korun.