Kde vzít peníze?

Peníze jsou k životu potřeba. Kdo je nemá, ten jako by snad ani nežil. A i když žije, co to je vlastně za život?

Člověk potřebuje peníze k tomu, aby si za ně pořídil vše, co je k jeho existenci, respektive k existenci jeho blízkých, zapotřebí, a aby si za ně pokud možno mohl pořídit i něco navíc, co sice není nezbytně nutné, ale je to příjemné a člověk si tím udělá ve všedním žití špetku radosti.
ruka s bankovkami

Ovšem jsou v našich řadách lidé – a takových rozhodně není málo – kteří mají hluboko do kapsy. Někdy z vlastní vůle, jindy řízením osudu, jenž jim nebyl právě příznivě nakloněn. Takoví si za to, co je jim přáno, nemohou nejednou dovolit nic, čím by si mohli přilepšit, a nejednou jim to nestačí ani na holou existenci.

Zkrátka a dobře . A ten, kdo je nemá, dokáže pramálo, pokud vůbec něco.

Jenže co počít, aby se člověk stal movitějším? Aby si mohl dopřát alespoň minimální špetku toho, čemu se dá říkat luxus, aby nemusel trnout, zda bude zítra co jíst a co si obléknout?

Když se nad tím člověk zamyslí, nejednou ho dříve či později napadne, že to asi bez půjčky zvládnout nepůjde. Že pokud si nepůjčí, nebude mít snadný život. Nebo to možná ani nebude možno nazvat životem.
mince u kreditky

Jak jenom by vlastně mohlo být dobré, kdyby si člověk mohl půjčit částku, jež mu zrovna v kapse chybí, a tuto pak mohl později splácet! Jak jenom by to mohlo být skvělé řešení!

Jenomže kolikrát se stane, že už si takový člověk půjčit nemůže! Ne proto, že by nechtěl, ale prostě proto, že už i tak vězí v dluzích, ba dokonce ho možná i do registru dlužníků zanesli, a jemu tak už žádná banka nepůjčí. Ani mizerných pár korun.

Jistě, žádná banka mu nic nedá, nebude pro ni důvěryhodný. Jenže ani v takové chvíli by tento člověk neměl propadat zoufalství. Protože i v takovém okamžiku je tu ještě přinejmenším americká hypotéka bez registru.

Finanční produkt, jenž je přímo neskutečně dostupný kdekomu. Tedy přesněji řečeno tomu, kdo je schopen a také ochoten zaručit se nějaké té nebankovní finanční instituci za podobnou půjčku svou vlastní nemovitostí.

Rozhodne-li se člověk k tomuto řešení, má vlastně napůl vyhráno. Tedy vlastně mnohem víc než napůl. Protože nyní už stačí jenom rozhodnout se, kolik peněz si chce půjčit a jak dlouho a v jak vysokých splátkách je bude vracet. Nic tu není problém, nic tu člověku nestojí v cestě. Půjčí mu tady.

A jediným stínem je tu to, že bude nutno tyto peníze ve stanovené lhůtě zase vrátit.