#Hashtag

Nebraňte se používání hashtagů při komunikaci na sociálních sítích. Na sítích jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn a dalších tím zvýšíte čtenost a popularitu svých příspěvků.
značení hashtagu

Proč mřížka?

Hashtag je vlastně určité slovo, před kterým je použita mřížka. Díky mřížce je dané slovo chápáno jako klíčové, což umožní upřednostnění článku ve vyhledávačích. Navíc pomocí hashtagů jsou vytvářena určitá klíčová témata, pod které můžete své příspěvky řadit. Kolem jednotlivých témat se pak sdružují diskusní skupiny a shromaždují se tak k němu informace a názory.

Jak používat #?

1. Prozkoumejte sociální síť
V každé z 20 celosvětově používaných sociálních sítích se objevují trochu jiné hashtagy popisující stejnou událost. Aby vaše příspěvky bylo možné dobře najít, prozkoumejte nejprve sociální síť, kterou používáte a podívejte se, jaká klíčová slova se používají.

2. Diakritika
Čeština je velmi komplikovaný jazyk, proto do hashtagů diakritika nepaří. Tvoříte-li nový hashtag, vymyslete si nejlépe jedno slovo nebo jednoduché sousloví sestavené z 2 až 3 slov a vynechejte všechny čárky a háčky. Snadněji se vymýšlí hesla v angličtině, umíte-li ji použít, pište raději v angličtině.

3. Šetřete
K jednomu příspěvku, fotografii nebo videu přidávejte jen 1 až 2 hashtagy. Více označení klíčových témat vám četnost vyhledávání nenavýší a navíc váš příspěvek může působit jako spam.

4. Vytvořte si vlastní
Pokud nemůžete najít vhodný hashtag, nebojte se vytvořit si vlastní. Hlavně mějte na paměti, že by měl být jednoduchý, snadno zapamatovatelný a především relevantní. Splnit tyto podmínky je někdy velmi těžké, zvláště pokud chcete unikátní a zároveň dobře zapamatovatelný. První písmeno jednotlivých slov v hashtagu pište velkým písmenem. Není to sice podmínka, ale pomáhá to k přehlednosti i lepší zapamatovatelnosti.
strom s ikonami
5. Vyvarujte se běžných chyb
Do hashtagu nepatří mezery, symbol zavináče nebo tečky, vykřičník a otazník. Naopak nebojte se používat čísla. V žádném případě nevytvářejte spam.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup