Kde se usídlit?

Každý podnik potřebuje někde sídlit. Potřebuje mít svoji adresu, na které by působil, a pokud mu jde o prestižní image, nemůže se jednat o adresu jen tak ledajakou. Jenže je nasnadě, že usídlit se na nějakém vysoce atraktivním místě stojí velké peníze, které si ne každý podnikatel vydělá, a vzhledem k množství firem, jež u nás máme, by se tyto ani v případě velice příznivých cen nedokázaly všechny na taková skvělá místa vejít.

A proto se podnikatelé, jimž záleží na dobrém jméně, stejně jako ti, kdo se teprve chystají firmu založit a dosud tedy pro tuto žádné sídlo nemají, nejednou rozhodují k volbě zvané virtuální sídlo Praha.

obrázek kanceláře

Čím se takové virtuální sídlo liší od firemního sídla jako takového? Především tím, že je o poznání levnější a může si ho tedy dopřát i ten, kdo by jinak o něčem podobném nemohl ani snít. I když je tu samozřejmě ‚něco za něco‘, což v tomto případě znamená, že se na uvedené adrese podobná firma jako taková nenachází ve skutečnosti.

Podnikatel tak působí tam, kde působí, tedy zřejmě na nějakém méně atraktivním místě, a takové virtuální sídlo používá jako svou vizitku, jíž se vystavuje na odiv veřejnosti. Zatímco někde jinde působí, sem (na daleko ideálnější místo) si může dejme tomu nechat posílat poštu, kterou mu tu převezmou, roztřídí a uschovají nebo přepošlou, mohou tu za něj vyřizovat kontakt se zákazníky…

obrázek pracovny

A konec konců nemusí takovéto virtuální sídlo sloužit jenom ke zviditelňování se, ale klidně i k pravému opaku, tedy dejme tomu k relativnímu úniku před daňovými kontrolami, jež hrozí právě v Praze díky množství zde sídlících firem daleko méně než jinde, kde úředníci nejsou tolik zavaleni prací.

A benefitů, jež takové virtuální sídlo mívá, může být i mnohem víc. A proto si leckdo rád takové sídlo pořídí. Zejména když je toto tak laciné, jak laciné toto je.