Vztahy zaměstnance a zaměstnavatele

Do pracovněprávního vztahu vstupuje zaměstnavatel a zaměstnanec. Zaměstnavatelem může být každá osoba, která má právní subjektivitu. Zaměstnancem může být každý občan, který je způsobilý k zaměstnaneckým právům a povinnostem a je starší 15 let. Třetím účastníkem, který může vstupovat do těchto